Toidu ohutus

Anonüümne

11. november 2013

Toidu ohutus

Tere,
Küsimus seoses lisaainetega,mida lisatakse meie toitudesse.
Kas modifitseeritud tärklis on hea või halb?
Ma tean,et aspartaam on väga halb,ja kasutakase Ameerikas põhiliselt igas asjas,kuid eestis on seda vähe,et kui kahjulikuks hindate seda teie?
Ja kui palju kahjulikum on glükoosi-fruktoosisiirup tavalisest valgest suhkrust??

Spetsialist vastab:Tagli Pitsi

Sellele küsimusele vastab Põllumajandusministeeriumi Toiduohutuse osakonna Toidu üldnõuete büroo peaspetsialist Katrin Lõhmus:
“Euroopa toiduohutusameti (EFSA) arvamuses sisalduva teabe kohaselt ei mõju tervisele hästi fruktoosi tarbimine koguses, mis annab energiat rohkem kui 25% kogu päevasest toiduenergiast (ligikaudu 125 g fruktoosi päevas), samas ei täheldatud ebasoodsaid mõjusid, kui fruktoosi tarbiti tärklise või sahharoosi asemel koguses kuni 40-50 grammi päevas.
Suuremaks probleemiks, kui fruktoosi-glükoosisiirupi kasutamine, võib olla suhkrute (sahharoos, glükoos, fruktoos) suur tarbimine üldiselt. Sügisel alustatud rahvastiku toitumise uuringu käigus kogutakse andmeid Eestis elavate inimeste toitumisharjumuste, sh suhkrutarbimine, kohta. Pärast uuringu andmete analüüsi saab hinnata, kui suur on elanike suhkrutarbimine ning kas ja milliseid meetmeid on vaja võtta selle reguleerimiseks. Meetmed võivad olla näiteks inimeste teavitamine, nõuete kehtestamine õigusaktiga jms. 
Euroopa Liidus võib toidus kasutada vaid selliseid lisaaineid, mis on tervisele ohutud nii toksikoloogiliselt kui ka tarbimisulatuselt. Tervisele ohututest lisaainetest on koostatud Euroopa Liidu lisaainete loetelu, milles on ära toodud nende lubatud kasutusalad. 
Lisaainete toksikoloogilise ohutuse hindamisel arvestatakse aine mürgisuse andmeid nagu mõju ainevahetusele, krooniline ja subkrooniline mürgisus, kantserogeensus jne, aga ka andmeid lisaaine keemilise koostise, analüüsimeetodite, toidus toimuvate reaktsioonide ja soovitud kasutusalade kohta. Nende andmete põhjal määratakse aktsepteeritav päevadoos (ADI, acceptable daily intake), mille piires võib lisaaine tarbimist pidada ohutuks. 
Lisaaine ohutuse vaagimisel hinnatakse ka seda, kui palju tarbija tõenäoliselt seda päevas tarbib. Uue lisaaine turule lubamisel arvestatakse lisaaine jaoks taotletavaid piirnorme ning seda sisaldavate toitude suurimaid päevaseid söödavaid koguseid. Lisaaine kasutus loetakse ohutuks ainult siis, kui kõikide eri toitude kaudu saadav lisaaine kogus päevas jääb alla ADI. Eelnevalt kasutada lubatud lisaaine kasutusala laiendamisel mõne toidu või toidugrupi võrra hinnatakse samuti lisaaine tarbimist, et näha, kas on n-ö ruumi lisaaine kasutuse laiendamiseks. 
Seega olemasolevatele teadusandmetele ning nende põhjal tehtud toksikoloogilise ohutuse ja tarbimisulatuse hinnangutele toetudes saab öelda, et lisaainete toidus kasutamine ettenähtud kasutusalade ulatuses ei kujuta inimese tervisele ohtu.”