Menüü

Taimetoitluse põhjused

Loomset päritolu toodetest loobumiseks on kolm peamist põhjust: eetika, tervis ja keskkond.

Eetilised põhjused

Eetilised põhjused lähtuvad arusaamast, et loomad on tundevõimelised olendid, kes tunnevad valu, hirmu, rõõmu ja naudinguid ning kellel on soov elada ja kannatusi vältida. Seega ei ole neile põhjendamatute kannatuste tekitamine õigustatud. Veganid leiavad, et tänapäeval ei ole loomade inimese toiduks tarbimine eluspüsimiseks ja terve olemiseks hädavajalik ning eeskuju näidatakse enda tarbimisvalikutega.

Tervisega seotud kaalutlused

Praegu ei ole piisavalt andmeid, mis näitaksid taimetoitluse selgeid eeliseid kroonilistesse haigustesse haigestumise riski vähenemisel võrreldes tasakaalustatud ja mitmekesise segatoitumisega. Seega, tervise seisukohast ei saa üheselt väita, et üks oleks parem kui teine. Kui aga võrrelda taimetoitlasi segatoiduliste inimestega, kelle söömisharjumused ei ole vastavuses toitumissoovitustega, esineb viimastel rohkem kõrgvererõhktõbe, vere kõrgenenud kolesteroolitaset ja diabeeti ning nende hulgas on rohkem ülekaalulisi ja rasvunuid. Samuti võib taimne toitumine vähendada vähiriski ning meestel on seostatud taimetoitlust väiksema riskiga surra südame- ja veresoonkonnahaigustesse.

Keskkonnakaitse

Toidu tootmine inimkonna toitmiseks põhjustab oluliselt mitmeid keskkonnakahjusid, nagu metsade mahavõtmist, mulla erosiooni, mageveepuudust, õhu- ja veereostust, kliimamuutuseid ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemist.

Toidu tootmisel ja tarbimisel tekkivad keskkonnamõjud (nt kasvuhoonegaaside heited ja maakasutus) sõltuvad suuresti tarbijate toitumisharjumustest. Seejuures kaasneb loomsete toodete (nii liha kui ka piim) tootmisega suurem ressursikulu ja kõrgemad kasvuhoonegaaside heited kui taimsete alternatiivide puhul. Samas mitte-hooajaliste puu- ja köögiviljade kasvatus põhjustab oluliselt enam kasvuhoonegaaside heiteid, kui neid kasvatatakse kasvuhoonetes, säilitatakse külmutatuna või transporditakse lennukiga.

Kuna aga keskkonnamõju koosneb väga paljudest omavahel seotud aspektidest, siis ei pruugi loomset päritolu toodetest täielikult loobumine olla ainuke ega ka parim viis oma ökoloogilist jalajälge vähendada. Olulise panuse saad anda, kui vähendad liha- ja lihatoodete tarbimist ning suurendad teraviljade, samuti puu- ja köögiviljade, marjade söömist või kui asendad punase liha (veise-, sea-, lamba-, kitseliha) mõne muu, mõõdukama keskkonnamõjuga loomset päritolu toiduga (muna, piim, kala).

Valguallikate mitmekesistamiseks on sageli vaja kasutada ka tooteid, mida Eestis ei kasva ning see toob omakorda kaasa täiendavad transpordikulud, keskkonnasaaste jms probleemid.