Menüü

Toidu ohutus

Toidu ohutus saavutatakse targasti koos tegutsedes. Põhimõtet “farmist lauale” või ka “põllult põske“ kohaldatakse vilja- ja loomakasvatamisest kuni toidu valmistamiseni ning üleandmiseni tarbijale. Selleks teevad koostööd kõik lülid toiduahelas: nii vilja- kui loomakasvatajad, toidu tootjad, töötlejad ja müüjad.

Kui ettevõtjale on kehtestatud ranged nõuded toiduohutuse alal, siis sama olulised on tarbija teadmised toiduohutuse säilimiseks kodustes tingimustes. Ohutu toidu valmistamine saab alguse ohutu tooraine valimisest. Selleks veendu, et ostetav toit oleks värske ja pakend terve – vaata säilimisaega ja toidu välimust!

Jälgi lihtsaid põhimõtteid, et sinu toit oleks alati ohutu!

Toidu ohutuse tagamine kodus
Toidu ohutuse tagamine kodus

Toidu külmutamine, sulatamine, taaskuumutamine, isiklik hügieen jpm

Toiduhügieeni ABC
Toiduhügieeni ABC

Kümme soovitust, kuidas tagada toiduhügieeni.

Toidu kaudu levivad haigused
Toidu kaudu levivad haigused

Toidu kaudu levivad haigused jagunevad: toiduinfektsioonid, toidumürgistused ja helmintoosid.

Lisaained
Lisaained

Lisaaine on aine, mida lisatakse toidule tehnoloogilisel eesmärgil. Lisaainetel on Euroopa numbritunnus ehk E-number.