Menüü

Külmutamine

Külmutatakse jahtunud või jahutatud toitu. Kuumtöödeldud toit jahutatakse kõigepealt ca 1,5 tundi õhutatavas ruumis, kuni toidu temperatuur langeb umbes 60 °C. Seejärel tuleks toit kiiresti jahutada temperatuurini alla 7 °C.

Järgige külmiku tehnilises dokumendis olevaid juhiseid toidu ohutuks külmutamiseks ja säilitamiseks!

Üldjuhul on koduses majapidamises kasutatavates külmikutes madalaim temperatuur -18 °C. Sageli on külmiku külmaosas saavutatav temperatuur tähistatud lumehelveste või tärnidena. Samasugune märgistus võib olla ka külmutatud toidu pakendil. Tärnide arv vastab külmiku temperatuurile alljärgnevalt:

Tähis
Säilimisaeg
*mitte üle -6 °C
**mitte üle -12 °C
***mitte üle -18 °C
****-18 °C kuni -25 °C

Jälgige toidu pakendil olevaid juhiseid toidu säilitamiseks, kuna need on määratud toidu valmistaja poolt! Toit tuleb tarbida valmistaja poolt määratud tähtaja jooksul.

Ärge külmutage sulanud toitu uuesti!